Oktogon, (gr. okto- + -gon), oktagon, ottekant; en polygon med otte sider. Kan også betegne en bygning med regelmæssigt ottekantet grundplan, der især var almindelig i oldkristen og byzantinsk arkitektur som grav- og dåbskirker (baptisterier).