Oktan er et mættet alifatisk carbonhydrid. Der findes 18 isomere oktaner, som alle er brændbare, farveløse væsker. Oktanerne findes i jordolie og er en bestanddel af benzin.