Okkupere - sig, (af lat. occupare, af ob- + capere tage), tage i besiddelse; bemægtige sig; tilegne sig.