Okkupere, (af lat. occupare, af ob- + capere tage), beskæftige; sysselsætte.