okkupation

Okkupation. Bunkere og kanoner ved den jyske vestkyst under den tyske besættelse af Danmark. I bagrunden ses både Dannebrog og hagekorset.

.

Okkupation, (af lat. occupatio, af occupare 'besætte, bemægtige sig', af ob- og capere 'tage'), en stats midlertidige bemægtigelse af fremmed territorium. Der skelnes mellem militær og civil okkupation. Militær okkupation foreligger, når en stat med militære magtmidler tager en anden stats territorium eller dele heraf i besiddelse, fx i forbindelse med krig. Civil okkupation foreligger, når en stat overtager forvaltningen af et eller flere mandatområder eller ingenmandsland. Det sidste var fx tilfældet med en række staters okkupation af områder i Antarktis.

Ved militær okkupation kan den okkuperende stat anvende det okkuperede som basis for yderligere militære operationer og har mulighed for ultimativ fysisk magtudøvelse inden for territoriet. I hvilken udstrækning den oprindelige civile myndighedsudøvelse på territoriet overtages af okkupationsmagtens militære og civile myndigheder, beror på dennes vilje og faktiske evne til magthåndhævelse i det besatte område.

De folkeretlige bestemmelser for militær okkupation fremgår af Haagerkonventionen af 1907 (landkrigsreglementet) og Genèvekonventionen af 1949. Okkupationsmagten er heri forpligtet til at bidrage til civilsamfundets opretholdelse ved bl.a. at respektere den eksisterende samfundsindretning og civilpersoners rettigheder. Pga. den danske regerings samarbejdsvillighed blev den tyske besættelse af Danmark 1940-45 et eksempel på en okkupation, hvor landets civile myndigheder kun i begrænset omfang blev tilsidesat.

I tiden efter vedtagelsen af Genèvekonventionen ser man stadig eksempler både på meget langvarige okkupationer, fx Kashmir og Palæstina, og på, at militær okkupation har dannet optakt til territorial indlemmelse eller forsøg på indlemmelse i okkupationsmagtens statsområde; fx er Østtimor blevet indlemmet i Indonesien, Spansk Sahara i Marokko, og Kuwait blev i 1990 søgt indlemmet i Irak.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig