Okkergrav, grav fra stenalderen, der indeholder rødokker, almindelig i Europas yngre palæolitiske og mesolitiske kulturer, i Danmark og Sydsverige kendt fra yngste Kongemose- og Ertebølle-kultur, ca. 6000-4000 f.Kr. (se Bøgebakken og Skateholm gravplads). Rødokker blev anvendt som farvestof og kan have været tilsat ved behandling af skind til dragter. Okker kan tillige være strøet over de døde som led i gravritualet. Okkergrave kendes også fra senere, jagtdominerede kulturer, bl.a. grubekeramisk kultur i Sverige, og fra gravpladser i Østbaltikum og Rusland.