Ofiologi, (gr. ofio- + -logi), læren om slangerne.