Offline, betegnelse for, at elektronisk udstyr (almindeligvis en computer) er uden forbindelse med en central computer, fx en server, eller ikke er koblet til et netværk, fx internettet. En printer er offline, når forbindelsen til computeren er afbrudt. Modsætningen kaldes online. Se også computer.