Officium er den latinske betegnelse for den romerskkatolske kirkes tidebønner.