Officin er en gammel betegnelse for et bogtrykkeri.