Offer price, ask price, økonomisk fagudtryk for en sælgers udbudspris. Se spread.