offentlige myndigheder

Artikelstart

Offentlige myndigheder kan fx være statslige myndigheder, dvs. ministerier, direktorater, politi og domstole, og amtskommunale og primærkommunale forvaltninger. De udøver deres virksomhed i henhold til lovregler eller bestemmelser, der er fastsat med hjemmel i lov, og er juridiske personer, der kan pålægges erstatnings- og strafansvar. For at beskytte de offentlige myndigheders virksomhed indeholder Straffeloven særlige regler om forbrydelser mod offentlige myndigheder.

Erstatningsansvar

Offentlige myndigheder kan pådrage sig erstatningsansvar for skadegørende handlinger ved udførelse af såvel offentligretlige opgaver, dvs. myndighedsudøvelse, som privatretlige opgaver. Erstatningsansvar for handlinger, der er led i myndighedsudøvelse, kan fx være ansvar for fejlagtig tinglysning og ansvar for uberettiget fængsling. Privatretlige opgaver, der udføres af det offentlige, er fx transport og hjemmehjælp. Ses der bort fra de tilfælde, hvor ansvaret er lovfæstet, bedømmes det offentliges ansvar efter reglerne om professionsansvar. Offentlige myndigheder er ligesom private arbejdsgivere erstatningsansvarlige for ansattes skadegørende handlinger efter bestemmelsen i Danske Lov 3-19-2, uanset om arbejdet er af privatretlig eller offentligretlig karakter. Se også arbejdsgiver og erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

Strafansvar

Straffeloven kriminaliserer visse handlinger begået af offentligt ansatte, og visse bestemmelser foreskriver en særlig streng straf for forbrydelser begået af offentligt ansatte, fx modtagelse af bestikkelse. En række særlove, fx Arbejdsmiljøloven, giver mulighed for at idømme en offentlig myndighed bødestraf. At en strafbar handling begås under udøvelse af offentlig stilling eller offentligt hverv, anses for en skærpende omstændighed og kan aldrig i sig selv være en straffrihedsgrund. Særlige regler om strafansvar for de politisk valgte ledere findes i Ministeransvarlighedsloven og i Lov om kommunernes styrelse.

Forbrydelser mod den offentlige myndighed

De øverste statsmyndigheder og personer, der handler i offentlig tjeneste, er omfattet af bestemmelserne i Straffeloven kap. 13 og 14. Reglerne omfatter kongen, den, der fører regeringen, Folketinget, ministrene, Rigsretten og Højesteret samt andre, der handler i offentlig tjeneste. Forbrydelser mod en offentlig myndighed kan fx være vold mod en politibetjent, befrielse af en anholdt, trusler eller bestikkelse. Ved strafudmålingen er det en skærpende omstændighed, at handlingen er begået mod en person, der udfører et offentligt hverv.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig