Oceanisk udbredelse, biogeografisk betegnelse for udbredelsen af dyr og planter, der hovedsagelig findes i egne med oceanisk klima (kystklima) som fx Danmark. Arter med oceanisk udbredelse (fx hedelyng) tåler som regel ikke frost og tørke.