Observere, (af lat. observare, ob- + servare bevare, iagttage), iagttage; bemærke; efterleve.