Objektiv, (fork. af objektivglas, 1. led afledt af objekt), optisk komponent, der benyttes til at danne et billede af et objekt, fx kameraobjektiv, mikroskopobjektiv og teleskopobjektiv. Objektivet er normalt opbygget af linser, men spejle kan også indgå. Objektivet specificeres ved synsfeltvinklen, der bestemmer, hvor stor en del af objektet der afbildes, åbningsforholdet (F-tal eller numerisk apertur), der fortæller, hvor meget lys der overføres, og hvor små billedpletter der ideelt kan opnås, brændvidden, der bestemmer billedstørrelsen, samt objektafstand. Et objektiv er beregnet til at overføre information, og et godt objektiv kan afbilde mere end 1 mio. adskilte billedpunkter. Et objektiv kan bestå af en enkelt linse i fx et simpelt boxkamera eller op til mere end 20 linser i et tv-zoom. Se også fotografiske objektiver.