Nytte, inden for nationaløkonomi udtryk for den behovstilfredsstillelse, som forbruget af en vare, en tjeneste eller en vis kombination heraf giver, se nytteteori.