nyrefunktionsundersøgelser

Nyrefunktionsundersøgelser, undersøgelser, hvorved navnlig nyrernes udskillelse af vand, organiske og uorganiske stoffer bestemmes. Udskillelsesfunktionen kan påvirkes ved nyresygdomme og har betydning for den behandling, der skal gives, bl.a. med lægemidler, som udskilles gennem nyrerne.

Et mål for nyrernes samlede udskillelsesfunktion opnås ved bestemmelse af clearance, der i reglen anvendes synonymt med den glomerulære filtrationshastighed (glomerular filtration rate, GFR), idet nyreclearance for nogle stoffer netop svarer til det volumen væske, der pr. tidsenhed filtreres fra blodet i nyrernes små karnøgler (glomeruli). Da nyrernes funktion er nøje knyttet til filtrationen, vil man i almindelighed anføre størrelsen af GFR som et mål for nyrefunktionen. Nyrefunktionen kan på denne måde angives ved et tal. En GFR på 5-10 ml/min tyder på en stærkt nedsat nyrefunktion (nyreinsufficiens) og vil i reglen betyde, at der er behov for behandling med dialyse. Clearance kan bestemmes direkte ved at måle udskillelsen af et stof i urinen opsamlet over et tidsrum og sat i forhold til stoffets koncentration i blodet. Således bestemmes fx kreatininclearance, som navnlig tidligere var en meget brugt undersøgelse.

Da urinopsamling selv hos patienter uden vandladningsbesvær er behæftet med usikkerhed, anvendes ofte i stedet fx 51Cr-EDTA-clearance, der bestemmes ved at indgive den radioaktive isotopforbindelse 51Cr-EDTA i en blodåre og efter nogle timer bestemme koncentrationen i blodet ved at måle radioaktiviteten. EDTA udfiltreres i nyrerne, og jo hurtigere det radioaktive sporstof forsvinder fra blodet, des større er clearance. Andre isotopforbindelser end 51Cr-EDTA og andre indikatorer kan anvendes på tilsvarende måde. Hvis der ikke er brug for en præcis bestemmelse af nyreclearance, kan den anslås ud fra koncentrationen af kreatinin i blodet.

Den enkelte nyres funktionsandel kan bestemmes nøjagtigt vha. renografi eller scintigrafi af nyrerne. Hvis den samlede GFR fx er 120 ml/min, og det ved renografi fastslås, at højre nyre varetager 75 % af funktionen, er højre nyres GFR således 90 ml/min, og venstre nyres GFR 30 ml/min. Er man nødt til at fjerne den ene nyre, fx pga. en kræftsvulst, kan man derved præcist vide, hvor stor den tilbageværende nyrefunktion vil være.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig