Nyckelharpa, (sv., ordret 'nøgleharpe'), folkeligt strygeinstrument i slægt med drejeliren, men i modsætning til denne stryges den med bue. Nyckelharpens oprindelse går tilbage til 1400-t. Den har haft et varierende antal melodi- og bordunstrenge og fra 1600-t. også resonansstrenge. I 1925 udvikledes den kromatiske nyckelharpa. Strengene afkortes ved hjælp af tangenter (nøgler). Under spillet holdes den vandret ud fra den spillendes krop. I dag kendes den især fra Uppland i Sverige.