Nutrigenomics, (eng., af nutrition 'ernæring' og genomics 'genomik' (studiet af gener)), forståelse af kostens påvirkning af genekspressionen og dermed af kostens indflydelse på menneskets vækst og udvikling. I forbindelse med kortlægning af den menneskelige arvemasse er der skabt mulighed for at udnytte vekselvirkningen mellem de menneskelige gener og kosten i sygdomsforebyggelse. Det forventes, at måling af blodets indholdsstoffer, metabolomics, efter indtag af forskellige kosttyper kan anvendes i kostrådgivning og sammenholdt med DNA-data hjælpe til at forebygge kostrelaterede sygdomme gennem individuel kostvejledning.