nutidsværdi

Artikelstart

Nutidsværdi, kapitalværdi, den tilbagediskonterede værdi af en fremtidig betaling eller en serie af fremtidige betalinger. I økonomiske beregninger er der ofte behov for at kunne opgøre værdien af betalinger, der forfalder på forskellige tidspunkter. Tilbagediskonteringen sker ved at multiplicere hver af de fremtidige betalinger med en diskonteringsfaktor, der er bestemt ved den relevante diskonteringsrente r. Nutidsværdien, NV, af en betalingsrække bestemmes som summen af de tilbagediskonterede værdier af hver enkelt betaling bt:NV = b0+b1(1+r)-1+∙∙∙+bn(1+r)-n,hvor det er forudsat, at betalingerne sker med samme mellemrum, fx en gang om året; r er så den årlige rente, som forudsættes konstant, bt den t'te betaling, mens (1+r)-t er diskonteringsfaktoren.

Nutidsværdiberegninger anvendes bl.a. i forbindelse med prisfastsættelse af værdipapirer, fx obligationer og aktier. Ved vurdering af rentabiliteten af investeringer i reale goder er nutidsværdien et centralt element.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig