Nulla poena sine lege, (lat. 'ingen straf uden lov'), strafferetligt princip, hvorefter straf altid kræver hjemmel i lov, se legalitetsprincippet.