Nukleoprotein, cellekomplekser, der består af en eller flere nukleinsyrer (kernesyrer) og proteiner. Nogle af de vigtigste og bedst studerede nukleoproteiner er kromatin, der primært består af DNA og histoner, og v-holdige ribosomer og splejseosomer, der varetager hhv. syntesen af protein og splejsning af RNA-molekyler.