Nuer, nilotisk folk, som bor langs Nilen i det sydøstlige Sudan og vestlige Etiopien; antal ca. 3 mio. mennesker. Sproget er nilo-saharisk. De lever af kvægavl kombineret med jordbrug og fiskeri. Samfundet er organiseret i et klansystem uden central politisk ledelse, men med rituelle ledere, de såkaldte leopardskindshøvdinger, der undertiden udøver vigtige politiske funktioner, bl.a. som ledere af nuernes guerillakamp mod centralregeringen i Khartoum. E.E. Evans-Pritchards studier af nuernes samfund og religion i 1930'erne er blevet en af antropologiens klassikere. 1990'ernes langvarige borgerkrig i det sydlige Sudan har radikalt forandret det traditionelle samfund, som Evans-Pritchard beskrev.