Novial er et kunstsprog, der er konstrueret i 1928 af Otto Jespersen. Novial er en forenkling og videreudvikling af ido og esperanto.