Noteret check, bekræftet eller certificeret check, check, som det pengeinstitut, som checken er trukket på, udtrykkeligt har påtaget sig at indløse. Notering sker ved, at pengeinstituttet forsyner checken med en underskrevet påtegning om betaling eller blot anbringer sin underskrift på checkens forside.