Notere - regning, (lat. notare optegne, af nota tegn, mærke), bogføre; skrive på regning.