Normalvidenskab, ifølge Thomas S. Kuhns videnskabsteori den form for videnskab, der udføres inden for rammerne af et fastlagt paradigme, som de pågældende forskere ikke stiller kritiske spørgsmål til.