Normalkubikmeter, enhed for gassers volumen med symbolet Nm3. En normalkubikmeter er defineret som 1 kubikmeter gas ved referencetilstanden 0 °C og 1 atm (jf. standardtilstand). Eftersom gassers volumener afhænger af tryk og temperatur, sikrer måleenheden, at en direkte sammenligning af gasmængder kan foretages.