Nonprofit, (eng. 'uden fortjeneste'), om organisationer mv., som ikke har fortjeneste som formål.