Nominel, nominal, (ty. nominell), 1. (kun) af navn; det modsatte af reel; 2. pålydende.