Nominalsætning, (se nominal), sætning uden finit verbal.