Nitritter, salte af salpetersyrling, fx natriumnitrit, NaNO2. Nitritter finder anvendelse bl.a. til korrosionsbeskyttelse. Se nitrogen (forbindelser).