Nitrifikation, bakteriers omdannelse (iltning) af ammoniak og ammonium til nitrit og af nitrit til nitrat; den modsatte proces af denitrifikation. Se også kvælstofkredsløb.