Nitrersyre, blanding af salpetersyre med koncentreret svovlsyre, som anvendes til dannelse af estere (nitrater), fx nitroglycerin, eller aromatiske nitroforbindelser, fx nitrobenzen.