Nikolaitter var en fraktion i de tidlige kristne menigheder i Lilleasien, der angribes skarpt i Johannes' Åbenbaring, 2,6 og 2,15. Antagelig bifaldt nikolaitterne, at kristne deltog i hedenske kultsammenkomster som led i det normale samfundsliv. Navnet henviser til Nikolaos, en af de syv hellenistiske ledere, der omtales i Apostlenes Gerninger, kap. 6; han blev i senere kirkelig tradition beskyldt for kætteri.