niche - økologisk begreb

Niche, økologisk niche, i økologien en arts plads i naturens store sammenhæng. Nichen er ikke kun den fysiske plads, men også artens funktion og betydning i det økologiske system. Begrebet blev første gang anvendt i 1917 af den amerikanske økolog J. Grinnell om den "plads", en art i et dyresamfund udnytter, hvad angår føde, skjul og i det hele taget artens tilpasning til omgivelserne. Den britiske økolog C. Elton (1900-91) gjorde i 1927 begrebet klarere, idet han slog fast, at niche er en beskrivelse af den måde, arten fungerer på i naturen, artens status i det økologiske samfund. I dag omfatter begrebet niche alle de egenskaber hos arten, der betinger dens eksistens. Populært kan man sige, at nichen er artens "erhverv", mens habitaten er dens "adresse".

Faktaboks

etymologi:
Ordet niche er fr., det kommer vist af nicher 'bygge rede', afledt af lat. nidus 'rede'.

Nærtstående arter kan have mange lighedspunkter både i udseende og i levevis, men på afgørende punkter er de forskellige, enten i specielle bygningstræk eller i adfærd. Darwins finker er 14 nærtstående fuglearter, som har udviklet forskellige næbformer og ædemåder, der giver dem mulighed for at udnytte hver sin føde; de har hver sin niche.

I et varieret område, fx et skovbryn, kan der være organismer med mange forskellige nicher; der er en stor artsdiversitet. I et ensformigt område, fx mudderbunden i en sø, er der kun få nicher; artsdiversiteten er lav.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig