Nertz var indtil ca. 1980 en almindeligt anvendt betegnelse for skind af mink.