Neo-, (af gr. neos 'ny, ung'), græsk og internationalt forled, der betegner nydannelse eller fornyelse, fx neogotik om stilform, der genopliver gotikkens formsprog. Når forleddet indgår i betegnelser for arkæologiske perioder, angiver det periodens seneste del, fx neolitisk 'fra yngre stenalder', sammensat med gr. lithos 'sten'. Forleddet indgår ofte i forbindelser med -isme, fx neofascisme om genoplivelse af fascismen. Som modsætning til neo- benyttes undertiden palæo-, af gr. palaios 'gammel', fx palæolitisk 'fra ældre stenalder'.