Negotiabelt dokument, (1. ord af fr. négociable, afledt af lat. negotium 'virksomhed, handel', af nec 'ikke' og otium 'fritid'), er et dokument omfattet af bestemmelserne i Gældsbrevslovens kap. 2 om fortabelse af indsigelser og rettigheder til fordel for en godtroende omsætningserhverver. Hvis man i god tro køber et negotiabelt dokument eller får pant i det og får dokumentet i sin besiddelse, kan man fx gøre gældskravet gældende, selvom overdrageren havde stjålet dokumentet, eller skyldneren havde betalt før tiden. De vigtigste negotiable dokumenter er omsætningsgældsbreve (se gældsbrev), veksler, check, livsforsikringspolicer og aktier. Reglerne om negotiable dokumenter tilsigter at gøre dem lette at omsætte, fordi en række indsigelser ikke kan gøres gældende over for indehaveren.