Neglekt, udeladelse, fornægtelse. I psykologi også brugt om omsorgssvigt af børn.