Negative skatter, skattesystem, hvori et persontilskud kombineres med proportional skat på al indkomst. Persontilskuddet sikrer en vis minimumsindkomst (borgerløn). Milton Friedman var en af de første fortalere for dette system, idet persontilskuddet blev anset for at kunne erstatte sociale ydelser og andre former for overførselsindkomster fra det offentlige. Det danske indkomstskattesystem har for gifte personer en vis lighed med negative skatter, idet et uudnyttet personfradrag hos den ene ægtefælle kan overføres til den anden ægtefælle, som derved får reduceret sin skattebetaling.