Negativattest, tidligere gældende system, hvorefter EU-Kommissionen kunne afgive en erklæring inden for EU-konkurrenceretten, hvori den på begæring fastslog, at der ikke efter de forhold, som den havde kendskab til, fandtes anledning til at skride ind mod en aftale, vedtagelse eller praksis i medfør af forbudsbestemmelserne i EF-Traktaten art. 81 eller 82. En negativattest havde kun en begrænset retsvirkning. Negativattest findes stadig (2006) i national dansk konkurrenceret. Se også EU.