Nefrolitotomi, (gr. nefrolit + -tomi), operativ fjernelse af nyresten.