Nedskrivning, nedsættelse af anlægsaktivers værdi, når der i en virksomhed konstateres værdiforringelse af mere varig karakter, se regnskabsprincipper og varelagernedskrivning.