Naxaliter, medlemmer af en indisk revolutionær bevægelse, der opstod i 1967 i Naxalbari-området i West Bengal. Bevægelsen havde udgangspunkt i kommunistpartiet CPI-M, men brød med det og indledte et maoistisk bondeoprør vendt mod godsejere og embedsmænd. Herefter dannede naxaliter et marxistisk-leninistisk kommunistparti, CPI-ML. Myndighederne slog hårdt ned på bevægelsen, men den bredte sig til andre dele af Indien, bl.a. Bihar og Andhra Pradesh. Omkring 1972 var den i det væsentligste undertrykt, men smågrupper har siden opereret videre både inden og uden for det politiske system.