Nawab, (eng., af urdu nawwāb), indisk statholder el. adelsmand.