Navigationssystem, elektronisk system til bestemmelse af position og retning på Jordens overflade (og evt. i rummet). Navigationssystemer anvendes inden for luftfart, sejlads og jordbaseret transport. Konvergensen af satellitbaseret navigation (Galileo, GPS), geografiske informationssystemer og elektronisk ruteplanlægning har muliggjort navigationssystemer, der kan planlægge, assistere og til dels optimere et fartøjs rejse mellem to punkter. Siden begyndelsen af 2000-t. har navigationssystemer også været bredt tilgængelige for private bilister og sejlere.