Navigationsskoler, skoler til uddannelse af handelsflådens styrmænd og skibsførere. Der gives teoretisk undervisning i bl.a. navigation, søvejsregler, meteorologi, lastbehandling, skibsteknik, motorlære, radiokommunikation, engelsk, ledelse, virksomhedsøkonomi, søfartsmedicin og søfartslovgivning. Danmarks første navigationsskole for handelsflåden blev oprettet i København i 1685 (nedlagt 1991). Marstal Navigationsskole og SIMAC er danske navigationsskoler.