Nautiske almanakker, tabeller over de ved udregningen af astronomiske stedlinjer anvendte himmellegemers deklination, timevinkel og op- og nedgangstider givet for hver time i året. I tilknyttede hjælpetabeller kan værdierne findes for hvert sekund. Oplysningerne gives for Solen, Månen, Mars, Venus, Jupiter, Saturn og de ca. 50 klareste stjerner. Almanakkerne indeholder også stjernekort, oplysninger om tusmørke, sol- og måneformørkelse, Månens faser og planeternes stilling. Den første nautiske almanak udkom i England for året 1767, og omkring 1900 fik almanakkerne deres nuværende form.