Naturtoner, de overtoner, som kan frembringes på ventilløse messingblæseinstrumenter (naturhorn og -trompet). Disse kan kun spille tonerne i første til fjerde/femte oktav af overtonerækken. Især bruges anden til fjerde oktavs toner, som tillader begrænset melodispil. Kun solister spillede de teknisk krævende toner i fjerde og femte oktav, der muliggjorde melodispil (se clarino).